4625997059850240 New Revolution Garmin Forerunner 735XT Smart Watch 帶有Garmin Elevate ™手腕心律技術的高級GPS多運動手錶 測量手腕上的心律–循環並自由運行 提供先進的騎行,游泳7和跑步動力學1來記錄地面接觸時間的平衡,步幅,垂直比等 提供最大VO2估計值,乳酸閾值2,種族預測因子和恢復顧問 互聯功能3:智能通知,自動上傳到Garmin Connect ™,實時跟踪等 Product #: newrevolution1989-Garmin Forerunner 735XT Smart Watch 2022-10-25 Regular price: $HKD$1900.0 Available from: New RevolutionIn stock